jueves, 28 de febrero de 2008

"Sentada" a la porta de la Facultat de Geografia i Història


El A.D.R. de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València ha convocat per al dia 6 de Març a les 12,00 hores una "sentada" a la porta de la facultat per a demanar informació al deganat sobre les repercussions que tindran les reformes de Bolonia a la nostra facultat.

Aquesta "sentada" es fa coincidint amb la convocatòria estatal de manifestacions contra el Espai Europeu de Convergència i la LOU.

Us convidem a lluitar amb nosaltres i els estudiants de la Facultat de Geografia i Història per demanar-li al degà la informació que ens nega.

El Frente Cultural s'adherix a la convocatòria estatal i expressa el seu suport a totes les manifestacions que es faran per tot l'Estat i a tots el grups que lluiten per la Universitat Pública.

Gràcies!